NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI

– Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng:
·Kho CFS
·Kho Ngoại Quan
·Kho Phân Phối
·Kho Trung Chuyển
·Kho Vật Liệu Xây Dựng
-Tại sao cần kho hàng
-Trang thiết bị kho hàng:
·Giá kệ hàng
·Xe nâng hạ-vận chuyển
·Thiết bị nâng hạ
·Thiết bị xử lý hàng hóa
·Thiết bị tự động hóa, thiết bị vệ sinh
-Trang thiết bị máy cầm tay, thiết bị công nghệ handheld kho hàng
-Bố trí mặt bằng kho hàng
-Các chỉ tiêu kĩ thuật trong công tác kho hàng
-Phân loại các loại đơn vị hàng hóa trong kho SKU (Stock Keeping Unit)
-Sơ đồ nguyên tắc quá trình công nghệ kho hàn

CÁC KHÓA HỌC VỀ HÀNG HẢI & LOGISTICS

ĐÀO TẠO LOGISTICS KẾT HỢP LÝ THUYẾT VỚI THỰC HÀNH TẠI CẢNG & DOANH NGHIỆP

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CẬP NHẬT LIÊN TỤC

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ LOGISTICS

Người đăng:  quantri

QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHO HÀNG

Người đăng:  quantri

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC CHIẾN

Người đăng:  quantri

ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CAO TỐC

Người đăng:  quantri

- Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng: ·Kho CFS ·Kho Ngoại Quan ·Kho Phân Phối ·Kho Trung

NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

Người đăng:  quantri

- Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng: ·Kho CFS ·Kho Ngoại Quan ·Kho Phân Phối ·Kho Trung

NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

Người đăng:  quantri

- Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng: ·Kho CFS ·Kho Ngoại Quan ·Kho Phân Phối ·Kho Trung

NGHIỆP VỤ VẬN TẢI & BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK

Người đăng:  quantri

- Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng: ·Kho CFS ·Kho Ngoại Quan ·Kho Phân Phối ·Kho Trung

NGHIỆP VỤ KHAI THÁC & GIAO NHẬN CONTAINER

Người đăng:  quantri

- Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng: ·Kho CFS ·Kho Ngoại Quan ·Kho Phân Phối ·Kho Trung

NGHIỆP VỤ KHAI THÁC HÀNG NGOÀI CONTAINER

Người đăng:  quantri

- Khái niệm chung về kho hàng, và chức năng: ·Kho CFS ·Kho Ngoại Quan ·Kho Phân Phối ·Kho Trung